4812 7890 // alleroed.ungdomsskole@alleroed.dk

For undervisere

For dig der underviser i AU

Her kan du finde nyttige dokumenter i forbindelse med dit arbejde for AU.

 

1. Mål for undervisning - skabelon (udfyldes og mailes til AU-kontoret)

2. Fototilladelse/Samtykkeerklæring (den kan også laves elektronisk)

3. Når du skal evaluere din undervisning, skal du logge ind på 'Mentimeter'


 Hvis der er noget du mangler, kan du altid skrive til kontoret her