4812 7890 // alleroed.ungdomsskole@alleroed.dk

Bestyrelsen

Ungdomsskolens bestyrelse vælges for fire år af gangen, undtaget lærer- og elevrepræsentanter, som vælges for et år af gangen.
 

Ungdomsskolens bestyrelse består af:

2 repræsentanter udpeget af Byrådet

2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

1 medarbejderrepræsentant

2 medlemmer valgt af eleverne ved ungdomsskolen

1 repræsentant for Fritidsnævnet, der deltager uden stemmeret

 

Medlemmer af bestyrelsen 2022 - 2026

Esben Buchwald - Formand og udpeget som repræsentant fra byrådet(V)

Kasper Ljung Pedersen - Næstformand og medarbejderrepræsentant - Udpeget af 3F Nordsjælland Syd

Rene Stennow Gotfredsen - Medarbejderrepræsentant

Faruk Kilic - Udpeget af byrådet og repræsentant for (C)

Lasse Noordman - Udpeget af Dansk Byggeri

Torben Olesen - Udpeget af Fritidsnævnet

xx - Valgt af AUs ungeråd

xx - Valgt af AUs ungeråd